Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

 

Področja

Matjašec > Področja

Področja

Odvetniška pisarna Matjašeč nudi storitve domačim in tujim pravnim in fizičnim osebam na področjih:

CIVILNO PRAVO

 • zastopanje v pravdnih postopkih
 • sestava civilnopravnih pogodb
 • zastopanje v odškodninskih postopkih
 • zastopanje v nepravdnih postopkih (razdružitev skupnega premoženja,
  dedovanje…)
 • zastopanje v izvršilnih postopkih
 • svetovanje na področju nepremičninskega prava in sestava vseh vrst pogodb

KAZENSKO PRAVO

 • kazenski postopki na področju gospodarske kriminalitete
 • vsi ostali predkazenski in kazenski postopki
 • postopki o prekrških
 • zastopanje policistov v postopkih, ki jih vodi posebna skupina tožilcev

GOSPODARSKO PRAVO

 • zastopanje v gospodarskih sporih
 • korporacijsko pravo
 • sestava pogodb gospodarskega prava
 • zastopanje in svetovanje v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije

DELOVNO PRAVO

 • zastopanje delavcev in delodajalcev pred delovnimi sodišči in socialnim
  sodiščem
 • zastopanje delavcev in delodajalcev v postopkih, ki se vodijo pri delodajalcu
 • svetovanje delodajalcem v zvezi z organizacijo dela

UPRAVNO PRAVO

 • zastopanje v upravnih sporih
 • zastopanje v drugih upravnih postopkih
 • zastopanje v postopkih za spremembo namembnosti zemljišč in v postopkih na področju prostorskoureditvenih aktov
 • zastopanje v denacionalizacijskih postopkih

MEDNARODNO PRAVO

 • zastopanje v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu in pred Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu
 • svetovanje in zastopanje v zvezi z izvršilnimi postopki v EU
 • svetovanje in zastopanje strank v sodelovanju s partnerskimi pisarnami v
  tujini

PREVAJANJE IN LEKTORIRANJE

 • prevajanje iz slovenskega v nemški ter iz nemškega v slovenski jezik z
  overitvijo sodnega tolmača
 • lektoriranje besedil v slovenskem jeziku